Biuro Rachunkowe Polna Primr Lokalizacja: ul. Smolna 1d, Sopot Trójmiasto Telefon: 58 555-29-49

81-877 Sopot, ul. Smolna 1 d

tel.: (58) 555-29- 49

fax. (58) 341-38-91

kom.: 602 266 550

e-mail: office@polnaprime.pl

Trójmiejskie Biuro Rachunkowe

czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.00 - 19.00

 

Polna Prime Sopot

Uważamy, że nasz potencjalny Klient ma prawo z góry wiedzieć jakie pobieramy opłaty. Ponieważ jednak każda firma ma inną specyfikę i uwarunkowania działalności, podane poniżej ceny usług naszego biura rachunkowego mają ramowy charakter. Największy wpływ na cenę ma liczba dokumentów do zaksięgowania oraz ilość zatrudnionych pracowników. W celu ustalenia konkretnej ceny prosimy o wypełnienie formularza (z zakładki formularz).

Cennik usług Sopockiego Biura Rachunkowego Polna Prime

Podatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów

SKŁADNIK CENA UWAGI
opcja standardowa 200 zł opłata zryczałtowana (rozliczenie do 35 faktur)
opłata za prowadzenie KPiR 3 zł za każdy dowód księgowy ponad limit
opłata za księgowanie dokumentu w walucie obcej 6 zł za każdy dokument
opłata za obsługę kadrowo-płacową umowa cywilno-prawna 25 zł za każdy rachunek
pracownik 30 zł za każdego pracownika
roczne zeznanie   w cenie opcji standardowej

Zakres obsługi bieżącej:

1. Prowadzenie zapisów KPiR,

2. Prowadzenie ewidencji VAT,

3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,

5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesłanie ich do US

6. Wykonanie zeznania rocznego.

Zakres obsługi płacowej:

1. Naliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,

3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

wszystkie ceny są cenami netto

Cennik usług

Księgi Handlowe

SKŁADNIK CENA UWAGI
opłata podstawowa 400 zł opłata zryczałtowana (rozliczenie 20 dokumentów)
opłata podstawowa - spółka komandytowa 600 zł opłata zryczałtowana (rozliczenie 20 dokumentów)
opłata za prowadzenie ksiąg 5 zł za każdy dowód księgowy ponad limit
opłata za księgowanie dokumentu w walucie obcej 8 zł za każdy dokument
opłata za obsługę kadrowo-płacowa umowa cywilno prawna 30 zł za każdy rachunek
pracownik 35 zł za każdego pracownika
roczne sprawozdanie finansowe jednomiesięczne wynagrodzenie zeznanie podatkowe roczne

Zakres obsługi bieżącej:

1. Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,

2. Prowadzenie ewidencji VAT,

3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,

5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesłanie ich do US

6. Wykonanie zeznania rocznego.

Zakres obsługi płacowej:

1. Naliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,

3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

wszystkie ceny są cenami netto

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej, prosimy o kontakt na adres mailowy office@polnaprime.pl

Cennik

dodatkowych usług

Konsultacje, prace dodatkowo płatne w zależności od problemu

 

1. Sprawozdania dla celów statystycznych GUS

50 zł

2. Przygotowanie polityki rachunkowości

od 200 zł

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania                finansowego

od 50 zł

4. Korespondencja wyjaśniająca z urzędem skarbowym, pisma

60 zł/godz

5. Sporządzenie wniosku o niezaleganie (ZUS, US)

30 zł

6. Sporządzenie pisma - wezwanie do zapłaty na rzecz i w imieniu Klienta

od 30 zł

7. Ewidencja przebiegu pojazdu

od 35 zł
8. Sporządzenie raportu kasowego

od 100 zł

9. Księgowanie wyciągu bankowego w walucie obcej

20 zł za wyciąg do 10 pozycji

2,20 zł za każdą pozycję ponad limit

10. Generowanie plików JPK

od 30 zł

11. Obsługa sekretarsko-biurowa

     (w zależności od ilości dokumentów)

od 50 zł

12. Sporządzanie sprawozdań finansowych

     na życzenie Klienta

jednomiesięczne wynagrodzenie

13. Ryczałt ewidencjonowany

od 100 zł

wszystkie ceny są cenami netto

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji o cenach usług możemy przesłać w odpowiedzi na indywidualne zapytania.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Polna PRIME sp. z o. o.
Trójmiejskie Biuro Rachunkowe

 

Design by Światło.Cień Sopot